Fantasy Sports har blivit en dominerande kraft i den moderna sportvärlden. Det har inte bara förändrat sättet människor konsumerar sport på, utan även hur de engagerar sig i den. Med Fantasy Sports blir sporten inte längre bara en passiv åskådarupplevelse utan snarare en aktiv och interaktiv händelse där deltagarna tar på sig rollen som lagchefer […]